top of page

TYÖPAJOJA

Työpajasuunnitelmia tilaavat niin kirjailijat, kouluttajat, konsultit, opettajat kuin yrittäjät ja oman alansa asiantuntijat, joilla on tarvetta ja halua myydä ja esittää sisältöänsä kiinnostavalla ja innostavalla tavalla. Työpajat ovat myös erinomainen keino tuotekehitykseen ja tiedon keräämiseen asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä.

Työpajan voi tehdä mistä vain!

Tähän mennessä aiheita ovat olleet mm:

Tuotekehitys

Uusien ideoiden keräys ja arviointi

Monikulttuurinen työpaikka

Parhaiden työntekijöiden houkuttelu ja pito

Henkilökunnan valmiuksien kasvattaminen monikulttuurisen työympäristön kohtaamiseen

Käytöksenhallinta

Terveen parisuhteen rakentaminen

Kehitys ja vastuunotto

Kunnilingus

Sisäisen voiman ja päättäväisyyden löytäminen

Erilaisuus ja kuuluminen

Työntekijöiden sitouttaminen

Onnellinen perhe

Johtajuus

Ihmisen energiajärjestelmä: chakrat ja aura

Yhteyden luominen nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiin

Palvelumuotoilu

Sanaton viestintä myyntityössä

Oman mission rakentaminen

Vanhemmuus

Elämän tarkoituksen löytäminen

Myyntityö

Riski ja palkkio - tulikävely

Etävanhemmus

Yrityksen perustaminen

Työpaja käytöshäiriöisten lasten vanhemmille

Tulevaisuuden suunnittelua teini-ikäisille

Päiväkirjan pitäjien lukupiiri

bottom of page